Μελέτη ΙΤΕΠ: Η Εποχικότητα Του Τουρισμού Στην Ελλάδα

15 Οκτωβρίου, 2014

Σαντορινη 29102013_n

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι, καταρχήν, η μέτρηση της εποχικότητας στην Ελλάδα, καθώς και της διαχρονικής της εξέλιξης και, εν συνεχεία, η σύγκρισή της με τις ανταγωνίστριες χώρες και, συγκεκριμένα, με αυτές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Κύπρου και της Πορτογαλίας.

Λόγια από τον πρόλογο 

Είναι γεγονός ό τι η εποχικότητα αποτελεί κ ατά τ ο μ άλλον ή ήττον χαρακτηριστικό και συνάμα
πρόβλημα κάθε εθνικού, περιφερειακού ή τοπικού χαρακτήρα τουριστικού προορισμού. Η
επίλυση αυτού του προβλήματος μέσα από πολιτικές άμβλυνσης της εποχικότητας συνιστά
καθήκον κάθε κεντρικής εθνικής τουριστικής πολιτικής και των εντεταλμένων φορέων, αρχών και
συλλογικοτήτων που εμπλέκονται με τον έναν ή άλλο τρόπο στο τουριστικό γίγνεσθαι των
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών προορισμών.
Είναι γνωστό ότι και στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες τόσο μελετητικού όσο και
εφαρμοστικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν στέφθηκαν από επιτυχία, είτε εξαιτίας εγγενών
αδυναμιών εφαρμογής, είτε διότι οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες δεν ήταν ώριμες για ένα τόσο
μεγάλης ευρύτητας συλλογικό εγχείρημα.
Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής, το ΞΕΕ και το ΙΤΕΠ, θεωρώντας ότι μέσον για την
εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος είναι η διατύπωση μιας στρατηγικής προσέγγισης για την
αντιμετώπιση της εποχικότητας, αποφάσισαν την πραγματοποίηση της προκείμενης μελέτης με
σκοπό την ενδελεχή ανάλυση του προβλήματος, τον προσδιορισμό των στόχων, των μέσων και
των πολιτικών για την προσπάθεια επιμήκυνσης της χρονικής περιόδου λειτουργίας τουριστικών
καταλυμάτων και παρεμφερών επιχειρήσεων εξυπηρέτησης του τουρισμού σε ιδιαίτερα
πάσχουσες περιφέρειες.
Πρόδηλα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας προσπάθειας αποτελούν η βελτίωση της βιωσιμότητας
όλων των εμπλεκομένων επιχειρήσεων στον τουρισμό μιας περιφέρειας, η στήριξη της
εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας του τοπικού πληθυσμού των τουριστικών θέρετρων
και συνακόλουθα η συμβολή στην μείωση της ανεργίας μέσω της διατήρησης θέσεων εργασίας,
και γενικότερα η ορθολογική και βέλτιστη αξιοποίηση του μέχρι σήμερα τουριστικά
επενδυμένου αποθέματος σε πάγια στοιχεία και ανθρώπινο δυναμικό, παράγοντες που
παραμένουν ωστόσο αδρανείς και αναξιοποίητοι για σημαντικό μέρος του ημερολογιακού έτους.
Ιδιαίτερα υπό το φως των τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων, η ανάγκη χάραξης επιτυχούς
εκπόνησης “Σχεδίου Δράσης για την Επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου και την αντιμετώπιση
της Εποχικότητας” καθίσταται αδήριτη, σε βαθμό που ενδεχομένως να επιβάλλεται να αναχθεί
σε επίπεδο Εθνικής Στρατηγικής.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, επιβάλλεται να στρατευθούν και να
δεσμευθούν ότι θα εργαστούν και θα συμβάλουν, κάτω από ένα γενικό συντονισμό στην
επιτυχία του Σχεδίου Δράσης, για τη δημιουργία και καθιέρωση ελκυστικού και εκτός αιχμής
τουριστικού προϊόντος, η επίτευξη του οποίου προϋποθέτει επιμέρους παράλληλες, αλλά και
συλλογικές συντονισμένες ενέργειες σε βάθος χρόνου.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την Μελέτη εδώ


Οι Ελληνες επενδύουν σταθερά στα τρία Κ

19 Ιανουαρίου, 2014

Τα τρία Κάπα. (Καφές, Κόμμωση, Κεμπάπ.)

Οι Ελληνες επενδύουν σταθερά σε καφετέριες, κομμωτήρια, σουβλατζίδικα Η κρίση δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, με τη μείωση του δανεισμού να αποτελεί το βασικό εμπόδιο.

Λ. Στεργίου  Καθημερινή

Οι Ελληνες συνεχίζουν να επενδύουν σε καφετέριες, σουβλατζίδικα και κομμωτήρια, παρά στην καινοτομία και στις εξαγωγές. Το ειρωνικό είναι ότι όσοι παρέμειναν σταθεροί στις «αξίες» της ελληνικής οικονομίας επιβραβεύθηκαν, καθώς αυτοί που πόνταραν στην εξωστρέφεια και σε άλλους πιο παραγωγικούς τομείς είδαν τα κέρδη τους να μειώνονται. Εξαίρεση υπήρξε ο κλάδος του τουρισμού.
Αντίθετα, οι παραδοσιακοί –μη παραγωγικοί τομείς– όπως η εστίαση, η ένδυση κ.λπ. συγκράτησαν την κερδοφορία τους παρά την κάθετη πτώση του τζίρου τους.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από μία επιστημονική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ήθελε να διαπιστώσει κατά πόσον μεταβλήθηκε το παραγωγικό μοντέλο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής επιβεβαιώνουν μία επίσης πρόσφατη έρευνα του διεθνούς οργανισμού Endeavor.
Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις χώρες που κατέφυγαν σε προγράμματα στήριξης και σε Μνημόνια. Οι χώρες αυτές, όπως η Ελλάδα, προχώρησαν εκατοντάδες μεταρρυθμίσεις και πραγματοποίησαν εσωτερική υποτίμηση με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο στο politikessimiosis


Το προφίλ των ξένων τουριστών στην Αττική

14 Οκτωβρίου, 2013

Έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Η διερεύνηση των βασικών χαρακτηριστικών των ξένων τουριστών οι οποίοι επισκέπτονται την Ελλάδα και είτε διαμένουν σε καταλύματα στην Αττική, είτε την επισκέπτονται με κρουαζιερόπλοιο αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο της έρευνας «Καταναλωτικά πρότυπα Τουριστών στην εμπορική αγορά της Αθήνας και του Πειραιά», την οποία διεξήγε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ).

Σύμφωνα με την έρευνα, παρουσιάζεται μια ελαφρά υπεροχή των γυναικών έναντι των ανδρών, με το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών να εμφανίζεται στους Ολλανδούς (62%) και το αντίστοιχο των γυναικών στα άτομα που δήλωσαν ως χώρα διαμονής της Γαλλία (63%).

Όσον αφορά στην ηλικία των τουριστών υπήρχαν έξι ηλικιακές ομάδες στον αρχικό σχεδιασμό του ερωτηματολογίου με ακραίες κατηγορίες «έως 24 ετών» και «άνω των 65 ετών», ενώ τον ενδιάμεσο εύρος χωρίστηκε ανά δεκαετίες. Η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα τουριστών είναι «25 – 34».

Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο, στην πλειονότητά τους (9 στους 10) οι τουρίστες δήλωσαν ότι ανήκουν στο υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο (ανώτερη/ ανώτατη εκπαίδευση).

Αναφορικά με το ετήσιο εισόδημα των τουριστών, παρουσιάζεται μια σχετικά ισομερής κατανομή των τουριστών στις κατηγορίες οικονομικού εισοδήματος από κάτω των 15.000 ευρώ έως άνω των 70.000 ευρώ, με μία σχετικά μεγαλύτερη συγκέντρωση στις χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες.

Κρουαζιέρα

Αναφορικά με τους επισκέπτες της κρουαζιέρας και τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, παρουσιάζονται κάποιες διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με τον κύριο όγκο τουριστών στην Αθήνα.

Η υπεροχή των γυναικών είναι οριακή, ενώ οι ηλικιακές κατηγορίες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, με το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκεπτών να συγκεντρώνεται σε μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία από ό,τι καταγράφηκε στους τουρίστες.

Η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα επισκεπτών είναι η «45 – 54» ενώ η πλειονότητα των τουριστών και συγκεκριμένα εννέα σους δέκα δήλωσε ότι ανήκει στο υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

Η κατανομή ανά ετήσιο οικονομικό εισόδημα είναι ενδεικτική των επισκεπτών κρουαζιέρας με τον μεγαλύτερο αριθμό των επισκεπτών να συγκεντρώνεται στις κατηγορίες μεταξύ 30.000 έως 70.000 ευρώ.

Ημερήσιες δαπάνες

Οι συνολικές ημερήσιες δαπάνες του τουρίστα χωρίς τη δαπάνη μεταφορικών και διαμονής διαμορφώνονται στα 64,1 ευρώ.

Η συνολική ημερήσια δαπάνη περιλαμβάνει δαπάνες σε εστιατόρια, διατροφή, καφέ μπαρ, αγορές προϊόντων, εισιτήρια μετακίνησης, είσοδος σε πολιτιστικούς χώρους κα.

Στη συνέχεια απομονώθηκαν οι δαπάνες σε επιχειρήσεις εστίασης και σε εμπορικές επιχειρήσεις.

Όπως φαίνεται οι τουρίστες καταναλώνουν μέσο όρο την ημέρα 30,1 ευρώ σε επιχειρήσεις εστίασης και 29,8 ευρώ σε εμπορικές επιχειρήσεις.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα αποτελέσματα για την συνολική ημερήσια ατομική δαπάνη στους επισκέπτες της κρουαζιέρας.

Η υψηλότερη συγκέντρωση των επισκεπτών σε υψηλές  εισοδηματικές κατηγορίες σε σύγκριση με τους τουρίστες, φαίνεται ότι επηρεάζει την ατομική δαπάνη, δεδομένου του ότι πρόκειται για επισκέπτες οι οποίοι παραμένουν εκτός του κρουαζιεροπλοίου κατά μέσο όρο 6,5 ώρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο επισκέπτης της κρουαζιέρας στη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα ξοδεύει  συνολικά 67,2 ευρώ, 15,5 ευρώ σε επιχειρήσεις εστίασης και 44,3 ευρώ σε εμπορικές επιχειρήσεις.

Διαβάστε την Έρευνα

Πηγή: naftemporiki.gr


Τι δαπάνες έκοψαν τα νοικοκυριά;

9 Φεβρουαρίου, 2013

Κοίτα που φτάσαμε Έλληνας και ταβέρνα «Μια σχέση μίσους»

Τι δαπάνες έκοψαν τα νοικοκυριά;

Πώς αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά την κρίση; Φυσικά με μείωση των δαπανών για τις ανάγκες τους.

Σύμφωνα με έρευνα, οι Έλληνες καταναλωτές «έκοψαν» σε ποσοστό που αγγίζει το απόλυτο νούμερο την διασκέδαση, και το φαγητό έξω. Η Μείωση φτάνει στο 93%. Η ταβέρνα, και το εστιατόριο έγινε για τους λίγους. Το αυξημένο ΦΠΑ, αλλά και η ακρίβεια, καταστούν αδύνατη την διασκέδαση.

Καθημερινά πολλά σπίτια μένουν χωρίς ρεύμα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε ποσοστό 69,8% αφήνουν απλήρωτους τους λογαριασμούς. Η μεγαλύτερη όμως ντροπή για την πολιτεία, έτσι όπως κατάντησε αυτόν τον λαό, είναι να μην μπορεί να ζεσταθεί μέσα στο ίδιος του το σπίτι. Η αύξηση των τιμών των καυσίμων, είχε σαν αποτέλεσμα την κατακόρυφη ζήτηση πετρελαίου. Έτσι οι καταναλωτές, μετά το φαγητό σε κάποιο εστιατόριο, κόβουν και την θέρμανση σε ποσοστό που φτάνει 83,2%.

Η κίνηση στους δρόμους έχει μειωθεί αισθητά. Η βενζίνη είναι ακριβή, η ανεργία μεγάλη, με αποτέλεσμα, οι καταναλωτές να έχουν μειώσει τις μετακινήσεις τους σε ποσοστό 79,4% . Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσίευσε  ο ελεύθερος τύπος, οι καταναλωτές μείωσαν σε ποσοστό 69,7% τα είδη διατροφής, 5,2% τα ποτά και τα τσιγάρα, ενώ οι μειώσεις σε φάρμακα και περικοπές στην υγεία φτάνει το 26,9%.

Εκεί που ακόμη οι Έλληνες δεν έκοψαν, ή έκοψαν περιορισμένα είναι η εκπαίδευση, καθώς οι μειώσεις φτάνουν στο 14,7%.

Πηγή:briefingnews.gr

Το Κουτί της Πανδώρας & η Α.Ε.Π.Ι.

18 Απριλίου, 2012

Δείτε το πρώτο μέρος από την έρευνα για την λειτουργία της Α.Ε.Π.Ι. και τις μεθόδους είσπραξης αυτής.

ΑΕΠΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ(Α)

Πηγή: Youtube

Δείτε το δεύτερο μέρος του ρεπορτάζ

και το τρίτο


Εώς και 30% μείωση στις κρατήσεις από γερμανούς και αυστριακούς τουρίστες

5 Μαρτίου, 2012

Από τους μεγάλους και μικρούς Tour operator στον γερμανόφωνο χώρο, Γερμανία και Αυστρία καταγράφεται μείωση των κρατήσεων που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει το 30%. Στο θέμα αυτό αναφέρονταν και την Κυριακή δεκάδες γερμανικές εφημερίδες, αποδίδοντας το γεγονός ότι οι Γερμανοί αποφεύγουν την Ελλάδα στα βίαια επεισόδια, στο αντιγερμανικό κλίμα που επικρατεί. Το κλίμα αυτό διασαφηνίζεται, κατά την άποψη πολλών, στο κάψιμο της γερμανικής σημαίας από διαδηλωτές και στην παρουσίαση της καγκελαρίου Μέρκελ με ναζιστική στολή ακόμη και σε σοβαρές εφημερίδες. Όλα αυτά αποτυπώνονται και σε έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία Trendscope για λογαριασμό του Travel Industry Club, η οποία είδε την Κυριακή το φως της δημοσιότητας.

Ακόμη και φανατικοί λάτρες της Ελλάδας αναζητούν εναλλακτικές επιλογές

Σύμφωνα με το 71 των στελεχών και ειδικών του τουριστικού κλάδου που συμμετείχαν στην έρευνα, η Ελλάδα έχει τώρα απόλυτη ανάγκη τα έσοδα από τον τουρισμό, αλλά το 82% προβαίνει στην εκτίμηση ότι η κατάσταση στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες δεν είναι προβλέψιμη. Και εξαιτίας του ενδεχομένου απεργιών, επεισοδίων και του αντιγερμανικού κλίματος, είναι πολύ δύσκολο να προωθηθεί το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Το 61% των ερωτηθέντων υποστηρίζει μάλιστα ότι ακόμη και φανατικοί λάτρες της Ελλάδας αναζητούν εναλλακτικές επιλογές. Και αυτό μολονότι, όπως πιστεύει η πλειονότητα των ερωτηθέντων, οι γερμανοί τουρίστες είναι γενικά ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα. Το 87% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι από την κρίση στην Ελλάδα θα αντλήσουν οφέλη άλλες χώρες και κυρίως η Τουρκία, η Βαλεαρίδες Νήσοι, η Κροατία και η Ιταλία. Διχασμένοι είναι οι ερωτηθέντες όσον αφορά τη ζημιά που έχει υποστεί το «ίματζ» της Ελλάδας και οι συνέπειές της στις τιμές για τους τουρίστες.

Περίπου οι μισοί εκτιμούν ότι θα καταστούν φθηνότερες οι διακοπές εξαιτίας της κρίσης. Οι άλλοι μισοί από τους 250 ειδικούς του τουριστικού κλάδου εκτιμούν ότι ο ελληνικός τουρισμός υφίσταται την εποχή αυτή ανεπανόρθωτη ζημιά.

Οι ειδικοί που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρονται και στις προπτικές της χώρας γενικότερα. Το 86% εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν θα βγει από την κρίση με τις δικές της δυνάμεις τα επόμενα χρόνια. Το 55% δεν πιστεύει πάντως ότι η Ελλάδα θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την ευρωζώνη, ωστόσο το 81% υποστηρίζει ότι η χώρα μας είναι «βαρέλι δίχως πάτο».

Κυριαρχούν οι εικόνες των επεισοδίων και το κάψιμο των γερμανικών σημαιών

Η εφημερίδα Die Welt φιλοξενεί ρεπορτάζ με θέμα την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό των Γερμανών. Στο ρεπορτάζ υποστηρίζεται ότι οι εικόνες Ελλήνων διαδηλωτών να καίνε μία γερμανική σημαία έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο ήταν σε κάθε περίπτωση «κακό timing», δεδομένου ότι στις αρχές Φεβρουαρίου γίνονται κατά κύριο λόγο στη Γερμανία οι κρατήσεις Γερμανών τουριστών για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Εκπρόσωποι της ταξιδιωτικής εταιρίας TUI υποστηρίζουν ότι πράγματι οι κρατήσεις για καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα εμφανίζουν φέτος μείωση της τάξης του 27%. Ανησυχητικά για την Ελλάδα είναι επίσης τα στοιχεία δημοσκόπησης, σημειώνει ο δημοσιογράφος, βάσει της οποίας μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 1,1% των Γερμανών πολιτών σκοπεύει να παραθερίσει φέτος στην Ελλάδα. «Η εικόνα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα δεν είναι τα ηλιόλουστα νησιά, οι ωραίες παραλίες και οι γραφικές ταβέρνες αλλά περισσότερο οι απεργίες, η διαφθορά και το κάψιμο γερμανικών σημαιών», σημειώνει ο καθηγητής Ulrich Reinhardt, επιστημονικός υπεύθυνος του ιδρύματος που διεξήγε τη δημοσκόπηση».

Το ρεπορτάζ φιλοξενεί και δηλώσεις του προϊσταμένου του ΕΟΤ στη Γερμανία Παναγιώτη Σκορδά, ο οποίος εγγυάται προσωπικώς στους Γερμανούς τουρίστες ότι δεν θα τους συμβεί τίποτε κακό στην Ελλάδα. Ο κ. Σκορδάς χαρακτηρίζει μεμονωμένες περιπτώσεις τις αντιγερμανικές διαδηλώσεις.

link: skai

Δείτε και το video με τις προβλέψεις για τον τουρισμό του 2012.

 

 


Οι Ελληνες κόβουν και από το φαγητό!

12 Ιανουαρίου, 2012

Οι Ελληνες κόβουν και από το φαγητό!Από 45 ευρώ μέχρι και 75 ευρώ τον μήνα λιγότερα ξοδεύουν οι οικογένειες για να αγοράσουν φαγητό και οι μισοί απευθύνονται σε φίλους για δανεικά. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ σύμφωνα με την οποία το 74% των νοικοκυριών με έσοδα έως 1.000 ευρώ περικόπτουν από τα είδη διατροφής, δηλαδή από τις αγορές σε σουπερμάρκετ και λαϊκές αγορές, για να καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στην οικονομική κρίση και να πληρώσουν τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις τους.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Τα στοιχεία έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία MARC δείχνουν ότι 6 στα 10 νοικοκυριά είναι στο όριο να μην μπορούν να πληρώσουν τους φόρους, τους λογαριασμούς του ρεύματος, της ύδρευσης και τα δάνειά του. Συγκεκριμένα το 64,2% των νοικοκυριών κάνουν ήδη περικοπές για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν, ενώ το 13,5% δεν διαθέτει το απαραίτητο εισόδημα ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών και εκτιμάται ότι τα νοικοκυριά δεν είναι πλέον σε θέση να επωμιστούν νέες αυξήσεις σε αγαθά με ανελαστική ζήτηση, τα οποία εκ των πραγμάτων είναι πρώτης ανάγκης και θα επηρεάσουν δυσανάλογα τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Μάλιστα το 74,9% των νοικοκυριών αναμένουν νέα μείωση εισοδημάτων εντός του 2012, ενώ τα νοικοκυριά προχωρούν σε δραματικές περικοπές στην κατανάλωση μετά από την οριζόντια μείωση εισοδημάτων, με το 76% των νοικοκυριών με εισοδήματα έως 1.000 ευρώ έχουν κάνει περικοπές στις δαπάνες ειδών διατροφής, ενώ το 93,1% αυτών περιόρισε τις δαπάνες για ένδυση – υπόδηση.
Στο σύνολο των νοικοκυριών το 68,4% έχουν κάνει περικοπές στην κατανάλωση ειδών διατροφής σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα μισά περίπου νοικοκυριά (51,9%) που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη κάλυψη καθημερινών βασικών αναγκών, απευθύνθηκαν περισσότερο στη βοήθεια φίλων και συγγενών, ενώ μόλις το 3,7% στράφηκε προς τον τραπεζικό δανεισμό.

ΒΑΡΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ
Μεγάλες απώλειες κατεγράφησαν και στον κλάδο της εστίασης με σχεδόν το 89,2% των νοικοκυριών να περιορίζουν τις δαπάνες για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η ΓΣΕΒΕΕ σημειώνει πως οι σχετικές μειώσεις έχουν συμπαρασύρει όχι μόνο τις εμπορικές αλλά και τις παραγωγικές επιχειρήσεις, τα έσοδα του κράτους από τη φορολογία, τις θέσεις εργασίας και κατ’ επέκταση και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η ΓΣΕΒΕΕ σημειώνει πως αναμένεται μεγάλη επιβάρυνση νοικοκυριών σε ενδεχόμενη επιβολή ενιαίου ΦΠΑ (18% – 19%). Μάλιστα το 90% των νοικοκυριών δεν δέχεται αύξηση στον ΦΠΑ ειδών πρώτης ανάγκης (13%), έστω και αν συνοδεύεται από μείωση του υψηλού συντελεστή (23%).
Η ΓΣΕΒΕΕ εκτιμά ότι η υιοθέτηση ενός ενιαίου φορολογικού συντελεστή θα είναι καταστροφική, ενώ η ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ από 13% στο 9% και από 23% σε 19% κρίνεται από τη ΓΣΕΒΕΕ ως επιτακτική ανάγκη.

Ενδεικτικό είναι ότι στην ερώτηση, σε ποια κατηγορία αγαθών – υπηρεσιών μία ενδεχόμενη αύξηση τιμών θα δημιουργούσε μεγαλύτερο πρόβλημα, το 90% σχεδόν των νοικοκυριών εκτιμά ότι η οποιαδήποτε επιβάρυνση στα είδη διατροφής θα επιφέρει μεγάλες δυσκολίες στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Πηγή: Κέρδος 12/1/2012 06:00