Μελέτη του ΙΟΒΕ για την αδήλωτη εργασία.

11 Δεκεμβρίου, 2012

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ Α∆ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

                                          Κύρια συµπεράσµατα

 Στην Ελλάδα καταγράφεται η ανάπτυξη µιας δευτερεύουσας αγοράς εργασίας
µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά της επίσηµης, στην οποία είναι ιδιαίτερα
διαδεδοµένο το φαινόµενο της αδήλωτης απασχόλησης
 Σε ελέγχους που πραγµατοποίησε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας το 2011
παρουσιάστηκαν περιστατικά αδήλωτης εργασίας στο 30% των περιπτώσεων
 Η εµπειρική ανάλυση της αδήλωτης εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς
δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί ο αριθµός των ωρών που εργάζεται ένα
άτοµο στην ανεπίσηµη αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό προσεγγίζεται, µεταξύ
άλλων, από το µέγεθος της αυτοαπασχόλησης σε µια οικονοµία,
συµπεριλαµβανοµένων και των συµβοηθούντων µελών στην οικογενειακή
επιχείρηση
 Οι εργασιακές σχέσεις σε αυτές τις µορφές απασχόλησης αποσκοπούν στον πιο
άµεσο έλεγχο της παραγωγής και των όρων αµοιβής τους
 Το ύψος της αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα είναι διπλάσιο του µέσου όρου της
ευρωζώνης και ανέρχεται στο 31% της συνολικής απασχόλησης το 2011. Στον
πρωτογενή τοµέα (73%) και στα Επιστηµονικά-Τεχνικά επαγγέλµατα
(δικηγόροι, λογιστές, σύµβουλοι επιχειρήσεων, αρχιτέκτονες, επιστηµονική
έρευνα κ.ά., 61%) καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχόλησης
στην Ελλάδα

Οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση αποκοµίζουν εισόδηµα από την 

εργασία τους, αλλά στην πλειοψηφία τους δεν καταβάλλουν εισφορές
ασφάλισης
 Το ποσοστό των βοηθών σε οικογενειακή επιχείρηση ανέρχεται στο 5% στην
Ελλάδα, όταν στο µέσο όρο της ευρωζώνης δεν ξεπερνά το 1% το 2011. 
Το υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής των βοηθών στην οικογενειακή επιχείρηση
στην Ελλάδα καταγράφεται στον πρωτογενή τοµέα (18%) και στην εστίαση  (13%)

Στη βιβλιογραφία
προτείνεται ότι η έκταση της αδήλωτης εργασίας συνδέεται ως ένα βαθµό
και µε το µέγεθος της αυτοαπασχόλησης σε µια οικονοµία συµπεριλαµβανοµένων και των
συµβοηθούντων µελών στην οικογενειακή επιχείρηση. Το γεγονός αυτό, αποδίδεται στα
χαρακτηριστικά αυτών των µορφών απασχόλησης, καθώς οι εργασιακές σχέσεις βασίζονται
κυρίως σε προσωπικό ή συγγενικό επίπεδο µε σκοπό τον πιο άµεσο έλεγχο της παραγωγής και
των όρων αµοιβής τους.

Ετοιμαστείτε για την φορολόγηση από το ΙΚΑ της αυτοαπασχόλησης.

Διαβάστε τη μελέτη εδώ


Εγώ θα κόψω το κρασί…

10 Δεκεμβρίου, 2012

…για ‘σένα αγάπη μου χρυσή έλεγε το παλιό άσμα.

Κόβουν και το κρασάκι τους οι Έλληνες

Αρνητικά επηρέασε την εγχώρια αγορά κρασιού το 2011 η οικονομική ύφεση και η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Ηellastat, εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η αγορά υπέστη υποχώρηση σε όρους όγκου κατά 15%-18%, με τις πωλήσεις στον τομέα της εστίασης να έχουν μειωθεί κατά 25% λόγω των σημαντικών περικοπών για κατανάλωση φαγητού και ποτού εκτός οικίας.

Ειδικότερα, η εγχώρια κατανάλωση οίνου, την αμπελοοινική περίοδο 2010/11 διαμορφώθηκε σε 3,16 εκατ. εκατόλιτρα, μειωμένη κατά 2,8% έναντι της προηγούμενης περιόδου. Μεγαλύτερες απώλειες εμφανίζουν τα ακριβότερα (premium) κρασιά ενώ παρατηρείται στροφή των καταναλωτών στο χύμα κρασί, το οποίο τιμολογείται φθηνότερα έναντι των επώνυμων προϊόντων, αλλά και στη μπύρα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 2011 η συνολική παραγωγή οίνου στη χώρα μας διαμορφώθηκε σε 2,75 εκ. εκατόλιτρα, έχοντας υποχωρήσει κατά 11,3% σε σχέση με το 2010. Η φθίνουσα παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου επιβεβαιώνεται και από το σχετικό δείκτη παραγωγής της ΕΛΣΤΑΤ (-12,3% για τη περίοδο 2011/2010).

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αμπελιών στη χώρα μας συνεχώς μειώνονται, λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος των αμπελουργών και της πολιτικής εκριζώσεων που εφαρμόζει η Ε.Ε. Παράλληλα, οι εξαγωγές οίνου μειώθηκαν το 2011 κατά 12% στα 339,49 χιλ. εκατόλιτρα ενώ οι εισαγωγές παρουσίασαν σημαντική άνοδο 89%.

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 79 επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα, ο συνολικός κύκλος εργασιών υποχώρησε ελαφρώς κατά 1%. Ποσοστό 54,5% των οινοποιητικών επιχειρήσεων εμφάνισαν μειωμένες πωλήσεις σε σχέση με το 2010, με τη μέση μεταβολή να σχηματίζεται σε -1,4% (σύνολο οικονομίας: -8,7%). Τα συνολικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) υποχώρησαν κατά 17,5%, στα 24,2 εκατ. ευρώ ενώ οι προ φόρων ζημίες επιδεινώθηκαν κατά 2,5 φορές, σε 15,52 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε από 28,4% σε 23,5%, συμπαρασύροντας και τους δείκτες των λειτουργικών και προ φόρων κερδών σε 11,9% και -1,8% αντίστοιχα.

Η γενική ρευστότητα βελτιώθηκε σε 1,64, ενώ η άμεση ρευστότητα παρέμεινε σταθερή στο 0,83. Το εκτεταμένο διάστημα διακράτησης Αποθεμάτων (8,7 μήνες) και η αργή είσπραξη των Απαιτήσεων (8 μήνες) διαμόρφωσαν τον εμπορικό κύκλο στις 289 ημέρες, παραμένοντας σταθερός από το 2010. Η κεφαλαιακή μόχλευση σχηματίστηκε σε 1 προς 1 ενώ τέλος η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων έλαβε αρνητική τιμή (-2%) κυρίως λόγω της μείωσης των περιθωρίων κερδοφορίας.

Πηγή: krasodad.blogspot.gr


ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΜΑ ΚΡΑΣΙ ΣΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

2 Δεκεμβρίου, 2012

Διαβατήριο στο χύμα κρασί.

Το χύμα κρασί θα πρέπει να έχει ονοματεπώνυμο, σύμφωνα με τους κανόνες που Διακίνησης Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) που εξήγγειλαν τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων & Υγείας. Όπως αναφέρει η σχετική διάταξη, για το κρασί που πωλείται σε καράφα ή κανάτα ή ποτήρι σε κέντρα εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες κ.λ.π) θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη της προέλευσης του καθώς και όνομα του παραγωγού.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ (Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων) «Ειδικότερα για τους οίνους, που προσφέρονται στους καταναλωτές χωρίς να είναι εμφανής η συσκευασία τους, αναγράφεται υποχρεωτικά η χώρα προέλευσης και ο παραγωγός ή ο εμφιαλωτής τους όπως αυτά αναφέρονται στην επισήμανση(ετικέτα) των εν λόγω οίνων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1234/2007(άρθρο 118κε) και 607/2009 (άρθρα 55 και 56)».

Η ΚΕΟΣΟΕ χαιρέτισε την απόφαση, τονίζοντας πως «αφενός μεν προστατεύει τον καταναλωτή, ο οποίος θα γνωρίζει την προέλευση του οίνου που καταναλώνει, αφετέρου δημιουργεί ένα σημείο αφετηρία στην τελική κατανάλωση, για την έναρξη διαδικασιών ιχνηλασιμότητας και εν τέλει την αντιμετώπιση θεμάτων νοθείας, ελληνοποιήσεων κλπ., διατάξεις τις οποίες επιμόνως ζητούσε η ΚΕΟΣΟΕ τουλάχιστον από το 2009».

Την αποφάσισε χαιρέτισε και ο  Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου χαρακτηρίζοντας την «Σημαντικό βήμα για το κρασί, σημαντική νίκη για τον καταναλωτή». Σημείωσε πάντως πως «Οπωσδήποτε η τελική αποτελεσματικότητα του μέτρου θα κριθεί από την αξιοπιστία των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, τοπικές και εθνικές».

Πηγή:  santorinibusiness

Περισσότερες πληροφορίες:  Παύει να είναι «ανώνυμο» το χύμα κρασί

Άρθρο για το χύμα: Κρασί εμφιαλωμένο vs χύμα

 

 

 


Game over για τα McDonald’s…

7 Νοεμβρίου, 2012

…κατέβασαν στόρια τα McDonald’s στη Θεσσαλονίκη

Έκλεισαν τα τρία καταστήματα που λειτουργούσαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Καλαμαριά και στο εμπορικό κέντρο Florida 1 στη γειτονιά του IKEA
Picture 0 for Κατέβασαν στόρια τα McDonald's στη Θεσσαλονίκη
της Άννης Καρολίδου

Παρελθόν αποτελούν για τη Θεσσαλονίκη τα γνωστά ταχυφαγεία McDonald’s.Μέσα στο τελευταίο 10ημερο, έκλεισαν τρία καταστήματα που λειτουργούσαν στην πόλη, από διαφορετικούς επιχειρηματίες -franchisees, ενώ ειδικά το κατάστημα στη γωνία των οδών Εγνατία και Αγίας Σοφίας, λειτουργούσε στο συγκεκριμένο κεντρικό πόστο για περισσότερα από 18 χρόνια.

Πληροφορίες συνδέουν το κλείσιμο των καταστημάτων, με τη λήξη των συμβολαίων των franchisees με τη McDonald’s Hellas και τη διαφορετική πολιτική που έχει για την ανάπτυξη της αλυσίδας η Premier Capital του μαλτέζου επιχειρηματία Μέλο Χίλι που αγόρασε τα 19 εταιρικά καταστήματα της McDonald’s στις αρχές του 2012.

Στις 31 Οκτωβρίου έκλεισαν τα δύο μεγάλα McDonald’s που ανήκαν στην ίδια επιχείρηση, το ένα στο εμπορικό κέντρο ‘Florida 1’, δηλαδή στη γειτονιά του ΙΚΕΑ και το άλλο στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς. Το πιο πρόσφατο λουκέτο, αφορά το κατάστημα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στη γωνία Αγίας Σοφίας-Εγνατίας, στο οποίο υπολογίζεται ότι απασχολούνταν 20 άτομα, επιχείρηση που ανήκε σε άλλο franchisee της McDonald’s.

Όπως ενημερώνει ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού, Κυριάκος Τσαούσης, από το κλείσιμο των καταστημάτων  του IKEA και της Καλαμαριάς χάθηκαν περίπου 50 θέσεις εργασίας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες μαζικές απολύσεις σε καταστήματα της αλυσίδας πανελλαδικά στις 31 Νοεμβρίου αλλά και στο τέλος Δεκεμβρίου.

Η Voria.gr προσπάθησε να πληροφορηθεί τι συμβαίνει με τη γνωστή αλυσίδα, η οποία, υπενθυμίζεται ότι είχε ανοίξει το πρώτο της ταχυφαγείο στην Ελλάδα το 1991. Ωστόσο στο τμήμα δημοσίων σχέσεων της εταιρείας απαντά τηλεφωνητής και η ΜcDonald’s Europe δεν απαντάει σε ερωτήσεις για τα σχέδια της πολυεθνικής για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα καταστήματα franchisees ή την Premier Capital.

Σημειώνεται ότι η Premier Capital, που ανήκει στην οικογένεια Χίλι, αναπτύσσει το σήμα McDonald’s στις Βαλτικές χώρες. Όταν ανέλαβε τα εταιρικά καταστήματα στην Ελλάδα, η McDonald’s Hellas είχε ανακοινώσει πως σε ό,τι αφορούσε τους franchisees, θα συνέχιζαν να ισχύουν οι όροι των υπογεγραμμένων συμφωνιών.

Έτσι, σε μία εποχή που τα μόνα καταστήματα που ανοίγουν, είναι καφετέριες και ταχυφαγεία, η McDonald’s αφήνει τη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας απόλυτα ελεύθερο το πεδίο στο βασικό της ανταγωνιστή, δηλαδή στη κυρίαρχη Goody’s, όπως όμως και σε άλλες αλυσίδες αλλά και ανεξάρτητες επιχειρήσεις επισιτισμού.

link: Voria.gr

Απορρίφθηκαν οι προσφυγές επιχειρηματιών κατά του αντικαπνιστικού νόμου

2 Νοεμβρίου, 2012

«Θεμιτός περιορισμός της ελευθερίας»

Σε κλειστούς χώρους, οι καπνιστές δεν μπορούν να κάνουν ό,τι τους καπνίσει

Η απαγόρευση του καπνίσματος σε εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες κλπ συνιστά μεν περιορισμό της ελευθερίας, ωστόσο ο περιορισμός αυτός έχει στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και επομένως δεν αντιβαίνει στο Σύνταγμα, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την εξέταση προσφυγών από τον «Πανελλήνιο Σύνδεσμο Κέντρων Εστίασης και Διασκέδασης» και 150 επιχειρηματιών από όλη την Ελλάδα.

Οι επιχειρηματίες ζητούσαν να ακυρωθεί η από 25.8.2010 υπουργική απόφαση, που απαγόρευσε το κάπνισμα στις επιχειρήσεις τους και προβλέπει την επιβολή προστίμων στους παραβάτες.

Ο Σύνδεσμος και οι επιχειρηματίες υποστήριξαν ότι η ολική απαγόρευση  είναι αντίθετη στην συνταγματική αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας και στη συνταγματική προστατευόμενη οικονομική και επαγγελματική ελευθερία των πολιτών. Η απαγόρευση του καπνίσματος, η οικονομική κρίση, οι αλλεπάλληλες αυξήσεις του ΦΠΑ και του φόρου των αλκοολούχων ποτών, έχει ως συνέπεια να επέρχεται προσβολή της οικονομικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητας και υπόστασης, υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες, αφού χάνουν το 70%- 90% της πελατείας τους.

Το Δ’ Τμήμα του ΣτΕ αναγνωρίζει, κατ’ αρχάς, ότι η απαγόρευση «συνιστά σημαντικό περιορισμό», αφενός μεν στην ελευθερία όσων οι οποίοι επιλέγουν να καπνίζουν (ανεξάρτητα του ότι το δικαίωμα στο κάπνισμα δεν περιλαμβάνεται στις εκφάνσεις της ιδιωτικής ζωής που τυγχάνουν συνταγματικής προστασίας) αφετέρου στην ελευθερία ασκήσεως του επαγγέλματος των ιδιοκτητών των καταστημάτων, υπό την έννοια ότι αυτοί στερούνται της δυνατότητας να επιτρέπουν σε όσους πελάτες τους το επιθυμούν να καπνίζουν εντός των καταστημάτων τους, με συνέπεια να υφίστανται διαρροή της πελατείας τους.

Όμως, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, το μέτρο αυτό «στηριζόμενο στη διάταξη του άρθρου 21 παράγραφος 3 του Συντάγματος, από την οποία γεννάται ευθεία υποχρέωση του Κράτους με τη λήψη θετικών μέτρων για την προστασία της υγείας των πολιτών, δεν αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος, καθόσον συνιστά θεμιτό περιορισμό της ελευθερίας εν γένει και της επαγγελματικής ελευθερίας των ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ειδικότερα, η φύση δε αυτού δεν καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή την άσκηση της σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας».

Παράλληλα, η επίμαχη απαγόρευση, όπως τονίζουν οι δικαστές, «δικαιολογείται και από την ανάγκη της προστασίας και της μη περαιτέρω επιβαρύνσεως του συστήματος της κοινωνικής ασφαλίσεως των πολιτών, το οποίο κατοχυρώνεται από τη διάταξη του άρθρου 22 παράγραφος 5 του Συντάγματος, από τις δαπάνες που θα υποβληθεί αυτό για την αντιμετώπιση των ασθενειών που προκαλούνται από το κάπνισμα, δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το κάπνισμα (2008-2012), σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 3,5 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο οφείλονται στο κάπνισμα, ενώ στο ίδιο σχέδιο επισημαίνονται οι κίνδυνοι που εγκυμονεί το παθητικό κάπνισμα για την υγεία των πολιτών».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας καταλήγουν στην απόφασή τους ότι ο επίμαχος περιορισμός κινείται εντός των ορίων «που χαράσσει η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας».

link: in.gr


Μείωση στο χαράτσι της ΑΕΠΙ.

18 Οκτωβρίου, 2012

ΠΕΔ Πελ/νήσου: «Ανάσα» σε καφεμπάρ, κέντρα με μείωση μέχρι 60% στα τέλη για ΑΕΠΙ

Ομόφωνα αποδεκτή από το διοικητικό συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου η εισήγηση του αντιδημάρχου Ευρώτα Ηλία Παναγιωτακάκου για τη δραστική μείωση του τέλους της ΑΕΠΙ προς τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από 30%-60%. Η ΠΕΔ αποφάσισε επίσης να θέσει το ζήτημα προς συζήτηση και κατά την προσεχή συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, έτσι ώστε να τεθεί υπό ένα ενιαίο πλαίσιο αντιμετώπισης, με τελικό στόχο την προώθηση και διαπραγμάτευσή του με την κυβέρνηση.

Στις προτάσεις που θα θέσουν προς την ΚΕΔΕ, οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου συνολικά θα εισηγηθούν:

  • Την επανεξέταση του Ν. 2121/ 1993.
  • Τη δραστική μείωση του τέλους της ΑΕΠΙ, προς τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από 30- 60% και απαλλαγή του τρόπου υπολογισμού των.
  • Την πλήρη και οριστική απαλλαγή του τέλους από τα καταστήματα που διαθέτουν μόνο τηλεόραση και ραδιόφωνο.
  • Τη θεσμική κατοχύρωση ποσοστού επί των εισπραχθέντων του τέλους ΑΕΠΙ προς τους ΟΤΑ.

Η ΠΕΔ Πελοποννήσου έλαβε σοβαρά υπόψη την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (οικονομική κρίση, συνεχόμενες αυξήσεις σε ΦΠΑ, τιμολόγια των ΔΕΚΟ, έκτακτα τέλη και λοιπές έκτακτες επιβαρύνσεις, προμήθειες πρώτων υλών), με αποτέλεσμα να μπαίνουν τα λουκέτα μετά το άλλο, αλλά και το γεγονός πως οι δήμοι θα πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση να έχουν ένα ουσιαστικό, αποφασιστικό και ανταποδοτικό ρόλο και όχι ένα εμμέσως εισπρακτικό μηχανισμό ενός ιδιωτικού φορέα, όπως η ΑΕΠΙ.

Πηγή


Το Κουτί της Πανδώρας & η Α.Ε.Π.Ι.

18 Απριλίου, 2012

Δείτε το πρώτο μέρος από την έρευνα για την λειτουργία της Α.Ε.Π.Ι. και τις μεθόδους είσπραξης αυτής.

ΑΕΠΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ(Α)

Πηγή: Youtube

Δείτε το δεύτερο μέρος του ρεπορτάζ

και το τρίτο