Video HotelBrain

8 Μαρτίου, 2017

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της HotelBrain, Πάνος Παλαιολόγος μιλάει για τον τουρισμό του 2017

Link: youtube


Χαμηλές προσδοκίες από τους ξενοδόχους εφέτος

7 Μαρτίου, 2012

Λιγότερους πελάτες, σε σχέση με πέρυσι, περιμένουν το 2012 τουλάχιστον τα μισά ξενοδοχεία της χώρας, όπως προκύπτει από την έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας, που διενεργούν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Αξιοσημείωτο ότι σχεδόν όλες οι κατηγορίες ξενοδοχείων δηλώνουν ότι αναμένουν περαιτέρω κάμψη στον εσωτερικό τουρισμό, καθώς η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση θεωρείται βέβαιο ότι θα περιορίσει περισσότερο τα ταξίδια των Ελλήνων την εφετινή χρονιά. Μόνο στα ξενοδοχεία 4 αστέρων παρατηρείται ένα ποσοστό της τάξης του 14%, που αναφέρει προσδοκίες για αύξηση της επισκεψιμότητας από Έλληνες.

Ως προς την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης από το εξωτερικό την εφετινή χρονιά, οι πιο αισιόδοξοι ξενοδόχοι εντοπίζονται στην κατηγορία των 5 αστέρων. Δύο στις πέντε επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας προβλέπουν ότι η ζήτηση από το εξωτερικό θα αυξηθεί. Η εκτίμηση αυτή, όπως επισημαίνεται στην έρευνα, ενδεχομένως να συνδέεται και με την ανάπτυξη της συνεργασίας των μονάδων αυτού του μεγέθους με μεγάλους tour operators, οι οποίοι ελέγχουν σημαντικό μερίδιο της τουριστικής ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά. Αντίθετα, στις μεσαίες και χαμηλές κατηγορίες ξενοδοχείων υπάρχουν οι πιο απαισιόδοξοι για την πορεία της εφετινής χρονιάς.

Συνακόλουθο των απαισιόδοξων προβλέψεων για τη ζήτηση είναι οι εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών στα ξενοδοχεία εφέτος. Οι περισσότεροι διαβλέπουν ότι τελικά θα υπάρξουν παροχές εκπτώσεων και ελκυστικότερων τιμών για να προσελκυσθεί πελατεία. Επισημαίνεται ότι η τιμολογιακή πολιτική για το 2012 των περισσότερων ξενοδοχείων διαπνέεται από σταθεροποίηση των τιμών σε σχέση με πέρυσι ή πτωτικά, ενώ η κατηγορία των 4 αστέρων δήλωσε στην έρευνα ότι καμιά επιχείρηση δεν σκοπεύει να αυξήσει τις τιμές των υπηρεσιών της.

Στις προβλέψεις για την απασχόληση οι μισές τουλάχιστον μονάδες προβλέπουν πως θα υπάρξει μείωση των θέσεων εργασίας γεγονός που, εφόσον επαληθευθεί, θα οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο της ανεργίας στον κλάδο. Είναι ενδεικτικό ότι θετικές εκτιμήσεις για αύξηση της απασχόλησης καταγράφονται μόνο στην κατηγορία των 5 αστέρων (μία στις πέντε επιχειρήσεις).

Ανά γεωγραφική περιοχή, στα ξενοδοχεία της Αττικής (Κέντρο, Πειραιάς, Υπόλοιπο Αττικής) καταγράφονται οι περισσότερες αρνητικές εκτιμήσεις (τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις), γεγονός που συνδέεται άμεσα με το πλήγμα που έχει υποστεί η πρωτεύουσα, τουλάχιστον την τελευταία διετία, από τη γενικότερη υποβάθμιση της εικόνας της (εγκληματικότητα, επεισόδια, ναρκωτικά κα).

Λιγότερο δυσαρεστημένες εμφανίζονται οι ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη και στη λοιπή Νησιωτική Ελλάδα (Ιόνια Νησιά, Νότιο και Βόρειο Αιγαίο), υπό την έννοια ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που αξιολογούν αρνητικά την οικονομική τους κατάσταση είναι χαμηλότερο του μέσου, πανελλαδικού, όρου.

Η πτωτική πορεία της ζήτησης στα ξενοδοχεία, όπως προκύπτει από την έρευνα, ξεκίνησε από το τελευταίο τρίμηνο του 2011, όταν καταγράφηκε μείωση στον κύκλο εργασιών με το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναφέρουν κάμψη στα έσοδά τους να ανέρχεται στο 63%, όταν στο θερινό τρίμηνο είχε δηλωθεί αύξηση. Περισσότερο αρνητικές είναι οι εκτιμήσεις για την πορεία των εσόδων στη μεσαία κατηγορία. Στο ίδιο τρίμηνο, οι μισές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανέφεραν κάμψη της μέσης πληρότητας, η οποία διαμορφώνεται στο 57% για τα ξενοδοχεία 5 αστέρων, έναντι περίπου 50% στα 4 και 3 αστέρων.

Στο τελευταίο τρίμηνο του 2011, η μέση απασχόληση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα οικονομικής συγκυρίας, διαμορφώθηκε στους 38 εργαζομένους, με τη μεγαλύτερη αναλογία να καταγράφεται λογικά στην κατηγορία των 5 αστέρων (106 εργαζόμενοι κατά μέσο όρο). Στην κατηγορία των 4 αστέρων η μέση απασχόληση κυμαίνεται στα 30 άτομα, αριθμός τριπλάσιος συγκριτικά με εκείνο στη μεσαία κατηγορία (11 απασχολούμενοι).

Σε πιο ποιοτικές ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στην έρευνα, ως κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την δραστηριότητα αναφέρονται η μείωση τιμών σε συνδυασμό με την παροχή καλού επιπέδου υπηρεσιών, η διαφήμιση και η αύξηση των πωλήσεων μέσω του διαδικτύου, αλλά και η ανάδειξη νέων αγορών, όπως εκείνη της Ρωσίας, που συμβάλλουν στην τόνωση της τουριστικής κίνησης.

Αντίθετα, στους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων επισημαίνονται η οικονομική αβεβαιότητα, το ασταθές οικονομικό περιβάλλον και η οικονομική ύφεση. Στο αρνητικό αυτό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι πλήττονται από τους υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ που συνακόλουθα ασκούν ανοδικές πιέσεις στο λειτουργικό κόστος των  επιχειρήσεων. Αρνητική είναι επίσης, η επίδραση από την έκτακτη φορολόγηση ακινήτων και επαγγελματιών, όπως και από την ελλιπή ρευστότητα στο σύστημα. Ταυτόχρονα, η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό λόγω της κακής κατάστασης της οικονομίας και η υποβάθμιση  περιοχών (όπως το κέντρο της Αθήνας) λειτουργούν ανασταλτικά στην προσέλκυση επισκεπτών.

Επιδείνωση των συνθηκών επιχειρηματικότητας

Στην έρευνα οικονομικής συγκυρίας ζητήθηκε, επίσης, από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να διατυπώσουν τις εκτιμήσεις τους για το βαθμό στον οποίο έχουν διαπιστώσει αλλαγές σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα την επιχειρηματικότητα, όπως το θεσμικό πλαίσιο και η γραφειοκρατία, η καθαριότητα και η οδική σήμανση, αλλά και η κατάσταση των υποδομών στην περιοχή δραστηριοποίησής τους.

Όσον αφορά στην κατάσταση των υποδομών, η πλειονότητα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εκτιμά ότι δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές αλλαγές, ενώ τουλάχιστον μία στις τρεις θεωρεί ότι το επίπεδό τους χειροτέρευσε μέσα στο 2011. Η ανεπάρκεια στις υποδομές, κυρίως στο συγκοινωνιακό δίκτυο της χώρας (οδικοί άξονες, λιμάνια και αεροδρόμια), έχει αναδειχθεί από εγχώριους φορείς αλλά και ξένους οργανισμούς (WEF, Tourism and Travel Competitiveness Index), ως ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα την αναγκαιότητα επενδύσεων εντός μιας ιδιαίτερα δύσκολης δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία.

Οι ελλιπείς συγκοινωνιακές συνδέσεις έχουν άλλωστε επισημανθεί από επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα ως ανασταλτικός παράγοντας για τη βελτίωση της τουριστικής κίνησης.

Αρνητική είναι επίσης η αξιολόγηση των επιχειρήσεων αναφορικά με το επίπεδο της οδικής σήμανσης και της καθαριότητας, καθώς το ποσοστό των επιχειρήσεων που εκτιμά ότι υπήρξε βελτίωση είναι πολύ μικρό, με την πλειονότητα (τουλάχιστον οι μισές επιχειρήσεις) να αναφέρει ότι δεν έχουν συντελεστεί βήματα για τη βελτίωση τους στη διάρκεια του 2011.

Αναφορικά με τη γραφειοκρατία και το θεσμικό πλαίσιο, παράγοντες στους οποίους διαχρονικά αποδίδονται οι αγκυλώσεις στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στην προώθηση των επενδύσεων, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν σε ποσοστό 60% ότι δεν έχει επιτευχθεί καμία βελτίωση, ενώ μια στις τρεις επιχειρήσεις διαπιστώνει ότι υπάρχει επιδείνωση στις συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Γιάννης Παπαδόπουλος

link: Tourism Today


Ελληνικό πρωινό σε όλα τα ξενοδοχεία της χώρας.

1 Δεκεμβρίου, 2010

Πραγματικά ωραία η κίνηση. Μήπως όμως θα έπρεπε να μάθουμε πρώτα στα Ελληνόπουλα να τρώνε πρωινό;

Πρωτοβουλία για την καθιέρωση του ελληνικού πρωινού σε όλα τα ξενοδοχεία της χώρας αναλαμβάνει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ). Όπως είπε ο εκπρόσωπος  του ΞΕΕ κ. Γιώργος Πίττας, στην παρουσίαση προτάσεων για το ελληνικό πρωινό από σεφ ξενοδοχείων και εστιατορίων στην εκδήλωση «Κalimera! with taste» της 42ης έκθεσης xenia, επιδίωξη του Επιμελητηρίου είναι η ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας ως έναν από τους πιο καθοριστικούς και αντιπροσωπευτικούς πρεσβευτές του ελληνικού τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, περίοπτη θέση θα έχει το ελληνικό πρωινό, με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, ώστε να αποτελέσει, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πίττας, τμήμα της “γαστρονομικής διπλωματίας” και να προσθέσει αξία στο ξενοδοχειακό προϊόν. Ειδικότερα, το πρόγραμμα του ΞΕΕ για το ελληνικό προϊόν επιδιώκει:

  • Την ικανοποίηση του ξενοδοχειακού πελάτη μέσα από τη γνωριμία του με τα τοπικά προϊόντα και την τοπική κουζίνα κάθε προορισμού. Η γνωριμία αυτή θα είναι γευστική, αλλά και γνωσιακή και πολιτιστική.
  • Τη σύνδεση της ξενοδοχίας με τους τοπικούς παραγωγούς ποιοτικών προϊόντων, με πολλαπλές κοινωνικές και οικονομικές θετικές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα και το περιβάλλον.
  • Το συνδυασμό της ελληνικής κουζίνας, που αποτελεί τμήμα της μεσογειακής διατροφής και των πολλών τοπικών κουζινών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στους ελληνικούς γαστρονομικούς προορισμούς.

Το ΞΕΕ θα εκδώσει εγχειρίδιο με τεχνικές πληροφορίες (για τη συντήρηση τροφίμων, για θέματα υγιεινής, διατροφικής σπουδαιότητας κ.ά.), με προτάσεις περιεχομένου ανά περιοχή (αρτοσκευάσματα, τυροκομικά, αλλαντικά, πίττες, ομελέτες, φρούτα, μαρμελάδες, γλυκά, κ.λπ.), καθώς και με προτάσεις για τη φιλοσοφία παρουσίασης. Παράλληλα, θα εκδοθεί ένας κατάλογος, που θα περιγράφει ανά περιοχή τα χαρακτηριστικά της κουζίνας, με τοπικές προσαρμογές. Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα βιβλίο, που θα καταγράψει το σύνολο των προτάσεων, όπως και των καλύτερων εφαρμογών ελληνικού πρωινού στα ξενοδοχεία όλης της χώρας.

Το ΞΕΕ, σε συνεργασία με τη μελετητική εταιρεία Agropole, εκπονεί πρόγραμμα για το ελληνικό πρωινό, στέλνοντας σε όλα τα ξενοδοχεία σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο, μεταξύ άλλων, επιχειρεί να καταγράψει τις εμπειρίες και τα οφέλη από όσα ξενοδοχεία, με δική τους πρωτοβουλία, προσφέρουν ήδη ελληνικό πρωινό. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι τελικά το ελληνικό πρωινό με εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, με γαστρονομική τέχνη και αισθητική παρουσίαση, είναι μια σημαντική επένδυση, αφού το επιπλέον μικρό κόστος αναβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό την αξία, το κύρος και τα έσοδα του ξενοδοχείου.

Η επικοινωνία για την έρευνα του ΞΕΕ με τα μέλη του γίνεται διαδικτυακά και μέσα στις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστούν τα πρώτα δείγματα και σε περίληψη ο κορμός της μελέτης.

«Στόχος μας», είπε ο κ. Πίττας, «είναι το ελληνικό πρωινό να υιοθετηθεί από όλα τα ξενοδοχεία της πατρίδας μας, ανεξαρτήτου κατηγορίας και περιοχής, στο καθένα ανάλογα των δυνατοτήτων και μέσων, που διαθέτει και να μην περιορισθεί μόνο στα ελάχιστα ξενοδοχεία των υψηλών κατηγοριών».

Σε παρέμβασή του στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΕΟΤ, κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, εξήρε την πρωτοβουλία του ΞΕΕ, εξιστορώντας προσωπικές του εμπειρίες για τα οφέλη που είχαν ξενοδοχεία, που προσφέρουν ήδη υψηλής ποιότητας ελληνικό πρωινό.

Πηγή


Πέφτουν οι τιμές των ξενοδοχείων.

25 Νοεμβρίου, 2010

24 ΝΟΕ 2010

Σε πτωτική πορεία βρίσκονται οι ξενοδοχειακές τιμές στην Ελλάδα το μήνα Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει ο δικτυακός τόπος σύγκισης τιμών ξενοδοχείων της Trivago. Συγκεκριμένα μια διανυκτέρευση στα ελληνικά ξενοδοχεία κοστίζει το μήνα Νοέμβριο κατά μέσο όρο 86 ευρώ, μείωση 5% συγκριτικά με το μήνα Οκτώβριο. Συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά (Νοέμβριος 2009) στα ξενοδοχεία της Ελλάδας παρουσιάζεται μείωση 7%.

Οι ξενοδόχοι στην ελληνική πρωτεύουσα ακολουθούν τις μειωτικές τάσεις, προσφέροντας φθηνότερες τιμές κατά 7%, ενώ στην συμπρωτεύουσα οι τιμές των ξενοδοχείων αυξάνονται κατά 2%. Ενδεικτικές είναι το μήνα αυτό οι μειώσεις ξενοδοχειακών τιμών σε περιοχές όπως το Ημεροβίγλι (μέσος όρος τιμών 139 ευρώ, μείωση 31%), τη Ρόδο (μέσος όρος τιμών 54 ευρώ, μείωση 16%), το Ρέθυμνο (μέσος όρος τιμών 68 ευρώ, μείωση 4%). Στην ελληνική πρωτεύουσα, στην Αθήνα, ο μέσος όρος ξενοδοχειακών τιμών έπεσα στα χαμηλότερα επίπεδα της φετινής χρονιάς (μέσος όρος τιμών διανυκτέρευσης 85 ευρώ). Σε ό,τι αφορά τις τιμές στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις, εμφανείς είναι οι μειώσεις αυτό το μήνα στις ανατολικές, ευρωπαϊκές πόλεις.

Στη Βουδαπέστη και στην Κρακοβία κοστίζει μια διανυκτέρευση σε ένα απλό, δίκλινο δωμάτιο 64 ευρώ, δηλαδή 17 και 18% λιγότερα από τον προηγούμενο μήνα. Στην Πράγα οι τιμές έφτασαν τα 82 ευρώ (μείωση 20%). Οι δύο από τις πιο αγαπημένες πόλεις της Ευρώπης το Παρίσι (139 ευρώ, μείωση 21%) και η Μαδρίτη (102 ευρώ, μείωση 12%) αναφέρουν, επίσης, χαμηλότερο κόστος διαμονής σε σχέση με τον Οκτώβριο. Και η ιταλική βιομηχανία ξενοδοχείων ανέφερε πτώση των τιμών τον Νοέμβριο (101 ευρώ, μείωση 19%). Στη Βενετία οι τιμές κυμαίνονται στα 114 ευρώ (μείωση 42%), στη Ρώμη 113 ευρώ (μείωση 29%) και στη Μπολόνια 96 ευρώ (μείωση 21%). Στην Ελλάδα οι ξενοδοχειακές τιμές πέφτουν αυτό το μήνα στα 86 ευρώ.

link

 


Ξενοδόχοι…έτοιμοι για όλα…

15 Νοεμβρίου, 2010

Αλιεύσαμε από τον Κυριακάτικο τύπο 2 άρθρα που δείχνουν την κατάσταση που έχουν βρεθεί τουριστικές ξενοδοχειακές κυρίως μονάδες της Αθήνας.

Το φάντασμα του «Αμπάσαντορ» πάνω από την Αθήνα

Του Σταθη Kουσουνη

Το φάντασμα του «Αμπάσαντορ» πλανάται πάνω από το κέντρο της Αθήνας. Ο κίνδυνος ορισμένα από τα κεντρικότερα ξενοδοχεία της πόλης, που αντιμετωπίζουν το φάσμα του λουκέτου λόγω εμπλοκών με τα Ταμεία–ιδιοκτήτες, να μετεξελιχθούν σε πολλά, μικρά ή μεγαλύτερα, «Αμπάσαντορ» είναι πλέον ορατός. Και παράλληλα, να συντείνουν στην περαιτέρω υποβάθμιση ιστορικών σημείων της πρωτεύουσας, η οποία ούτως ή άλλως κινείται στο όριο. Το ενδεχόμενο, ωστόσο, είναι πλέον κάτι παραπάνω από ορατό. Σημειώστε τη λίστα των ξενοδοχείων που έχουν κλείσει:

– Αμαρυλλίς Ιν, 2 αστέρων, στην οδό Μενάνδρου,

– Αθηναία, 2 αστέρων, στην Αγίου Κωνσταντίνου

– City Plaza, 3 αστέρων, στην Αχαρνών και το

– Κάνιγγος 21, 4 αστέρων, στην οδό Χαλκοκονδύλη, ενώ το

– Λα Μιράζ στην Ομόνοια έχει κλείσει εδώ και περίπου 1,5 χρόνο και

– έπεται το Εσπέρια, 4 αστέρων, στην οδό Σταδίου.

Την ίδια ώρα, πολλά από τα ξενοδοχεία του κέντρου, όπως είναι η περίπτωση του Εσπέρια, ανήκουν σε ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία, βάσει καταστατικού, θα πρέπει να εισπράττουν ετησίως μια ορισμένη αύξηση. Με την τουριστική κρίση, όμως, στα γνωστά επίπεδα και τη ρευστότητα στο ναδίρ, οι ξενοδόχοι δηλώνουν αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Και τα λουκέτα πλησιάζουν. Στα μέσα της εβδομάδας πέντε ξενοδόχοι συναντήθηκαν με τον αναπληρωτή υπουργό Εργασίας (αρμόδιο για τα ασφαλιστικά ταμεία) κ. Γ. Κουτρουμάνη, για να του ζητήσουν λύση. Την υποσχέθηκε, όμως θα την υλοποιήσει; Η υπόθεση δεν είναι απλή. Στις περιπτώσεις των ξενοδοχείων που ανήκουν σε Ταμεία, οι μισθωτές τους είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν ετήσιο μίσθιο ίσο τουλάχιστον με το 6% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Βάσει νόμου, δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης του μισθίου δεν υπάρχει. Με την υφιστάμενη κρίση, όμως, επιβάλλεται. Αλλιώς το λουκέτο απειλεί. Στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται τα ξενοδοχεία Εσπέρια, ιδιοκτησίας του Ταμείου Νομικών, και Κάνιγγος 21, ιδιοκτησίας του Ταμείου Υπαλλήλων των Ασφαλιστικών Ταμείων. Επίσης, για το Λα Μιράζ, ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, παρ’ ότι έχουν γίνει προσπάθειες εκμίσθωσής του δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Εννοείται ότι στην αρνητική πορεία των πραγμάτων δεν συνέτεινε μόνο το νομικό πρόβλημα με τα Ταμεία, αλλά ρόλο έπαιξαν επίσης η αυξημένη εγκληματικότητα, ιδιαίτερα σε ορισμένα σημεία του κέντρου, και βεβαίως η οικονομική ασφυξία. Η κρίση άλλωστε επιτάχυνε και το «κλείσιμο» πολλών θερινών μονάδων πριν από τις συνήθεις ημερομηνίες, στο τέλος της σεζόν. Ξενοδοχειακοί φορείς εκτιμούν, δε, ότι θα έκλειναν πολύ περισσότερα πριν από την αυλαία της σεζόν, αν δεν υπήρχε η απόφαση για επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για τον Σεπτέμβριο.

Πωλητήρια και επενδύσεις

Στο μεταξύ, ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει και ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των προς πώληση ξενοδοχείων. Υπάρχουν, ωστόσο, και κάποιες αχτίδες αισιοδοξίας στο θολό τοπίο, καθώς την ίδια ώρα προωθούνται και κάποιες, μεμονωμένες έστω, επενδυτικές κινήσεις ξενοδοχειακών μονάδων που άνοιξαν ή πρόκειται να επαναλειτουργήσουν έπειτα από επενδύσεις ριζικής ανακαίνισης, σε αστικούς κυρίως προορισμούς.

Για παράδειγμα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011, θα επαναλειτουργήσει στο κέντρο της Αθήνας το πρώην Olympic Palace στην οδό Φιλελλήνων το οποίο υπό τη νέα ιδιοκτησία του ομίλου Yes θα παρουσιαστεί στην αθηναϊκή ξενοδοχειακή αγορά με την επωνυμία Νew Ηotel. Ο προϋπολογισμός για τη ριζική ανακαίνιση του 5άστερου ξενοδοχείου δυναμικότητας 160 κλινών έφθασε τα 25 εκατ. ευρώ. Επίσης, ο όμιλος ξενοδοχείων Αirotel εγκαινίασε πρόσφατα στο λιμάνι της Πάτρας το νέο του ξενοδοχείο Patras Smart, 48 δωματίων, που αποτελεί επένδυση 4 εκατ. Ο ίδιος όμιλος το καλοκαίρι του 2011 θα επαναλειτουργήσει υπό τη διεύθυνσή του έπειτα από ριζική ανακαίνιση το ξενοδοχείο Galaxy, δυναμικότητας 150 δωματίων, στο λιμάνι της Καβάλας. Πρόκειται για επένδυση ύψους 7 εκατ. ευρώ.

Μείωση ή ερήμωση

Τι είδους λύση μπορεί να βρει ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνης στο πρόβλημα που έχει προκύψει με τα μισθωτήρια πολλών ξενοδοχείων στο κέντρο της Αθήνας, που ανήκουν σε ασφαλιστικά ταμεία; Προς το παρόν, οριστικές αποφάσεις δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί, αλλά είναι θέμα χρόνου, καθώς τα χρονικά περιθώρια είναι μικρά και ασφυκτικά. Αν δεν βρεθεί λύση, τότε άλλα 5 ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας κινδυνεύουν με κλείσιμο, άμεσα. Η πλευρά των ξενοδόχων προτείνει στο κράτος να προσαρμόσει τη νομοθεσία σε σχέση με το ελάχιστο ύψος των μισθωμάτων που οφείλουν να καταβάλλουν ξενοδοχειακοί όμιλοι για τη χρήση των συγκεκριμένων ακινήτων, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που βιώνει σήμερα ο τουρισμός.

Αυτή την πρόταση καταθέτει, τουλάχιστον, μέσω της «Κ», ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Αττικής–Αθηνών, Γιάννης Ρέτσος. Οπως υποστηρίζει, είναι προτιμότερο για λόγους εθνικού συμφέροντος τα δημόσια ταμεία που μισθώνουν ακίνητα σε ιδιώτες να έχουν εξασφαλισμένα μισθώματα για τα επόμενα δέκα χρόνια, έστω και κατά 20% μειωμένα, παρά να έχουν ακίνητα μη μισθωμένα, που θα χρησιμεύουν στο τέλος ως παράνομα καταλύματα…

Kathimerini

Τριγμοί στα ελληνικά ξενοδοχεία

Περαιτέρω αύξηση της φορολογίας μπορεί να βγάλει την Ελλάδα εκτός παραδοσιακών τουριστικών προορισμών

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΥΤΕΤΣΗ

Τα ξενοδοχεία «Κάνιγγος 21» (αριστερά) και το «Εsperia Ρalace» (δεξιά)

Oριακή είναι η κατάσταση στα ξενοδοχεία, καθώς υπολογίζεται ότι τα έσοδά τους έχουν μειωθεί το 2010 τουλάχιστον κατά 15%. «Ο συνδυασμός της πτώσης στις πληρότητες και στις τιμές,που έχει περιορίσει τις εισπράξεις των επιχειρήσεων κατάτουλάχιστον 10%,και της ανόδου του πληθωρισμού στα επίπεδα του 5% διαμορφώνει τις απώλειες εσόδων των ξενοδόχων στο 15%» σημειώνει ο διευθυντής του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) καθηγητής κ. Δ. Χιόνης. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύει η μελέτη που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) σε συνεργασία με το ΙΤΕΠ για την κίνηση της αγοράς την εφετινή χρονιά με ένα μεγάλο δείγμα που εξετάζει το 20% της δυναμικότητας του ξενοδοχειακού δυναμικού (13% των ξενοδοχείων της επικράτειας) και θα παρουσιαστεί στις 18 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 26ης Διεθνούς Εκθεσης Τουρισμού Ρhiloxenia 2010 στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικά στο τουριστικό προϊόν, του οποίου το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα βασίζεται στην τιμή, ο πληθωρισμός «αποτελεί καθοριστικό παράγοντα», επισημαίνει ο κ. Χιόνης. Τονίζει επίσης ότι περαιτέρω αύξηση της φορολογίας μπορεί να βγάλει την Ελλάδα «εκτός παραδοσιακών τουριστικών προορισμών». Η μείωση του τζίρου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρατηρείται σε μια χρονιά που οι αφίξεις κατέγραψαν οριακή μείωση 0,57% στο εννεάμηνο 2010, φθάνοντας τις 9.525.556 έναντι 9.471.521 την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Οι σημαντικές εκπτώσεις στις τιμές των ξενοδοχείων άμβλυναν το αρνητικό αποτέλεσμα για τον ελληνικό τουρισμό. Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ως τον Αύγουστο του 2010 τα έσοδα από τον τουρισμό μειώθηκαν κατά 7,3%, από 7,6 δισ. ευρώ σε 7,05 δισ. ευρώ.

Σημαντικές απώλειες
Από τη μελέτη του ΙΤΕΠ προκύπτει μείωση στις πληρότητες των ξενοδοχείων της χώρας την εφετινή θερινή περίοδο σε σύγκριση με το 2009. Αναλυτικά οι πληρότητες στο σύνολο των ξενοδοχείων της χώρας κατέγραψαν απώλειες 3,89% μεταξύ Μαΐου 2010 και Μαΐου 2009 και 2,67% μεταξύ Αυγούστου 2010 και Αυγούστου 2009. Μεγαλύτερη πτώση εμφανίζουν τα ξενοδοχεία τριών αστέρων με πτώση πληρότητας 6,69% και 4,16% τα αντίστοιχα διαστήματα, ενώ σχετικά μικρότερη είναι η κάμψη στα τεσσάρων αστέρων (1,90% και 0,05% αντίστοιχα) και στα πέντε αστέρων (2,25% και 0,28% αντίστοιχα). «Εκεί όπου είχαμε επενδύσεις, αυτές κεφαλαιοποιούνται» σημειώνει ο κ. Χιόνης, εστιάζοντας στις περιοχές του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης. Η δυσμενής συγκυρία πλήττει ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία χαμηλών κατηγοριών, «τα οποία στηρίζονται στην εσωτερική αγορά, η οποία έχει επίσης πρόβλημα» και γιατί «δεν μπορούν να προωθηθούν καλά στην αγορά», υπογραμμίζει ο διευθυντής του ΙΤΕΠ.

Τα αποτελέσματα του 2010 αναμένονται να είναι «ακόμη χειρότερα για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Γ. Τσακίρης, κάνοντας σύγκριση με τα οικονομικά αποτελέσματα των μεγαλύτερων 150 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας στα τελευταία στοιχεία της ΙCΑΡ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και α΄ αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) κ. Α.Ανδρεάδηστο 9ο Συνέδριο του ΣΕΤΕ, για τα έτη 2008-9 οι ζημιές των ξενοδοχείων πέντε αστέρων αυξήθηκαν κατά 45,9%, των τεσσάρων αστέρων κατά 326% και των τριών αστέρων κατά 55,7%.

Η εικόνα επιδεινώνεται, καθώς εφέτος πάνω από τα μισά ξενοδοχεία λειτούργησαν με τιμές χαμηλότερες από πέρυσι, σημειώνει ο πρόεδρος του ΞΕΕ και προσθέτει: «Δεδομένης της οριακότητας στον τομέα των αποτελεσμάτων, είναι βέβαιο ότι θα εμφανιστούν πάρα πολλά ξενοδοχεία με σημαντικές ζημιές στα αποτελέσματά τους». «Δεν έχουμε ένα προϊόν που να έχει σημαντική ανθεκτικότητα στο κομμάτι των τιμών» εξηγεί ο κ. Τσακίρης και τονίζει ότι «αύξηση του ΦΠΑ σηματοδοτεί αύξηση των τιμών, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφύγουμε». Η δυνατότητα απορρόφησης ενδεχόμενης αύξησης του ΦΠΑ «είναι πάρα πολύ ανελαστική, σχεδόν αδύνατη με αυτή την πίεση ανταγωνισμού που έχουμε, οπότε ξαναμπαίνουμε στον φαύλο κύκλο μείωσης της πληρότητας των καταλυμάτων. Θα ξεκινήσει πάλι ένας καινούργιος κύκλος πίεσης της ποιότητας, της απασχόλησης κτλ.» τονίζει. «Πρέπει κάποια στιγμή να αποφύγουμε και τις υπερβολικές τιμές αλλά και τις υπερβολικές μειώσεις των τιμών, οι οποίες οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο» καταλήγει.

Λουκέτα και πωλήσεις
Το κλείσιμο της θερινής τουριστικής περιόδου συνεπάγεται «ταμείο» για τη χρονιά που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ρευστότητας, σε συνδυασμό με δανειακές υποχρεώσεις και μείωση του τζίρου. Το αρνητικό κλίμα έχει ήδη οδηγήσει επιχειρηματίες στην απόφαση να πουλήσουν ή και να κλείσουν τα ξενοδοχεία τους, με πρόσφατα παραδείγματα τα δύο κεντρικά ξενοδοχεία της Αθήνας «Εσπέρια» και «Κάνιγγος 21». Τα δύο ξενοδοχεία βρέθηκαν σε δεινή θέση λόγω του υψηλού μισθώματος που καταβάλλουν σε ασφαλιστικά ταμεία στα οποία ανήκουν τα ακίνητα, με αποτέλεσμα το «Κάνιγγος 21» να κλείσει στις αρχές Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα η εταιρεία που διαχειρίζεται το «Εσπέρια» ανακοίνωσε ότι το ξενοδοχείο θα διακόψει τη λειτουργία του ως τις 15 Δεκεμβρίου, αν δεν αναπροσαρμοστεί το μίσθωμα που καταβάλλει στο Ταμείο Νομικών και φθάνει το 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Την ίδια ώρα πιέσεις για να αποτρέψουν την αρνητική εξέλιξη ασκούν οι εργαζόμενοι μέσω των συλλόγων τους, καθώς το κλείσιμο των ξενοδοχείων θα οδηγήσει περίπου 100 ξενοδοχοϋπαλλήλους στην ανεργία. Στο πλαίσιο αυτό την περασμένη Τετάρτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του αναπληρωτή υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ.Κουτρουμάνη με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, την εργοδοσία της επιχείρησης και εκπροσώπους του Ταμείου.

Η επαναδιαπραγμάτευση του ενοικίου με τα ασφαλιστικά ταμεία αφορά πολιτική απόφαση, καθώς ξενοδοχειακοί κύκλοι θέτουν ζήτημα σε ό,τι αφορά μισθώματα σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Διαβάστε περισσότερα